NHÀ

8-NHÀ
  ***
Có không!
                   không có vô cùng
Thiên đường? 
                             đâu chỉ ở vùng trời cao.
                               (Lời của đất)
                             Võ Xuân Phương