CÁI CƯA

9-CÁI  CƯA 
***
                               Gởi chị XUÂN HƯƠNG
Lưỡi mỏng dài răng nhọn
Xé nát lòng gỗ ra
Miệng vẫn còn kêu ca
Xoèn xoẹt...xoèn xoẹt...xoèn xoẹt...
                         
(Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','1njfb3b9j41v3tjme0j7f3l6g6','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-16 01:52:27','/a237158/cai-cua.html')