CÁI CƯA

9-CÁI  CƯA 
***
                               Gởi chị XUÂN HƯƠNG
Lưỡi mỏng dài răng nhọn
Xé nát lòng gỗ ra
Miệng vẫn còn kêu ca
Xoèn xoẹt...xoèn xoẹt...xoèn xoẹt...
                         
(Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương