DŨNG

10-DŨNG
***
                     Kính tặng cụ Chu Văn An
Tay dâng "thất trảm" trên đầu!
Tay treo mão gấm nơi lầu vạn xuân
Lui về vui với muôn dân
Chi hồ giả giả trong ngần mai sau.
                                        (Lời của đất)
                                 
Võ Xuân Phương
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','7uj8s99301oi4sl9h95l4vrud3','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-16 01:52:15','/a237161/dung.html')