MỜI

12-MỜI
  ***
Rảnh rang thuận tiện ghé nhà (*)
Cũng nên lãng đãng chén trà câu thơ
Còn như khoe khéo chê khờ
Mồ kia ai có bao giờ về đâu!

                               (Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương

 ------------------------------ 
email: phuongvoxuan@yahoo.com
 

Võ Xuân Phương

Mới có mặt trang thơ nên còn lúng túng các thao tác mong rằng có nhiều góp ý về tứ thơ chúc khỏe
Thân

ngocban

Gởi Xuân Phương

Rảnh rang thuận tiện ghé nhà (*)
Cũng nên lãng đãng chén trà câu thơ
Còn như khoe khéo chê khờ
Mồ kia ai có bao giờ về đâu!
======
"có qua có lại mới toại lòng nhau" ông bà xưa nói thế rồi mà hehe.....
Chúc anh những ngà cuối tuần thật vui.
ĐNB