DẶN CON

17-DẶN  CON
 ***  
            Gởi 2 con: Võ Xuân Phú 
                        Võ Xuân Thịnh 

 Ấm no nghĩ lúc cơ hàn
 Xênh xang nghĩ lúc lầm than đấy mà!
 Từ thân nghĩ đến người ta 
 Điều mình không muốn người ta cũng đừng

 
                                                          (Lời của đất)
                                                                 Võ Xuân Phương      

bongmac

Dặn con trai :

Con phải sống sao chp trong sạch
Sống hiên ngang thanh bạch thủy trung
Đừng như loài khỉ trên rừng
Chưa đi thẳng gói đã cong lưng bò

Thêm vời ban một lời dặn con