MIẾNG ĂN

18-MIẾNG  ĂN  
 ***
"Miếng ăn là miếng tồi tàn
Không ăn một miếng lộn gan lên đầu"
Là người ai cũng vậy thôi
Vua quan cho đến gầm cầu bến xe!

                                      (Lời của đất)
                                              Võ Xuân Phương

Võ Xuân Phương

Chân tình ghi nhận lời nhận xét của 2 bạn Cồn Cải và Ngọc Bân. Rất thích mấy câu thơ của bạn Cồn Cải xin làm quen và mong có nhiều nhận xét nữa
Thân

Cồn Cải

"Miếng ăn là miếng tồi tàn"
Biết vậy sao còn lộn gan lên đầu ?
Không phải ai cũng vậy đâu !
Cứt lộn lên đầu chỉ lũ tôm thôi.
Gầm cầu bến xe có hôi
Chỉ hôi cơ thể không hôi tâm hồn
Chúc Võ Xuân Phương có nhiều thơ hay triết lý hơn nữa

ngocban

Gởi Xuân Phương

Chào anh
"Có thực mới vực được đạo" nhưng khi đã tự bằng lòng với chính mình thì miếng ăn cũng chỉ là một trong những phương tiện trong cái cuộc sống thôi phải không anh?
Chúc anh một ngày vui.
ĐNB