AI

2-AI
 **

 Dáng thon vóc hạc
 Tóc mềm hơn mây
 Ai về phương đấy?
 Ai buồn phương nầy!

 
                    (Tiếng nước reo)
                         Võ Xuân Phương

Võ Xuân Phương

Anh Bân có AI không? Chúc khỏe. Đước mấy cháu rồi?
Thân

ngocban

Gởi Xuân Phương

Dáng thon vóc hạc
Tóc mềm hơn mây
Ai về phương đấy?
Ai buồn phương nầy!
==========
Nhớ một thời xuân trẻ - chạnh lòng và một chút tiếc nuối xót xa khi lòng nhớ tới - hy vọng Ai của anh nghe được nỗi lòng nầy hihi...
Chúc vui.
ĐNB

Võ Xuân Phương

Không biết anh CỒN CẢI có mấy ai thời nào? Hay chỉ có một ai đang chờ cơm trưa. Chúc khỏe và vui như trong trang gia đình tôi.
Thân

Cồn Cải

Ai là Ai của thời nào
Bây giờ Ai đã đi vào trang thơ.
Ai là Ai của thời xưa
Bây giờ thì "Ai" đang chờ ... cơm trưa.