TƯỚI CẢI

4-TƯỚI  CẢI
   ***

 Sáng ra mở cửa sương chưa tan
 Thấp thoáng bóng ai lẫn với hoa vàng
 Gió sớm mùa này...chao ơi! lạnh
 Chuyện chi đâu em lại vội vàng.

 
                                                      (Tiếng nước reo)
                                                                Võ Xuân Phương

Võ Xuân Phương

Chúc bạn Catbien vui khỏe cảm ơn đã vào thăm và có lời chúc

catbien

Ngày mới

Sáng ra mở cửa sương chưa tan
Thấp thoáng bóng ai lẫn với hoa vàng

Sớm mai thăm anh gặp những bông cải vương vất sương tan trong thơ. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui và may mắn nhé!