GIỌT NƯỚC CÀNH DƯƠNG

5-GIỌT NƯỚC CÀNH DƯƠNG 
***

Em là giọt nước cành dương
 Chỉ cho anh thấy con đường ban mai
Em đừng là tiếng thở dài
Để anh thỉ thoảng một vài hoàng hôn!

                                                       (Tiếng nước reo)
                                                  Võ Xuân Phương