NGUYÊN TỬ

NGUYÊN  TỬ 
***
  
 Một cái nhấn nút
 Một tiếng nổ long trời
 Một tia chớp lở đất
 Một hình nấm lớn đen sì mặt quỉ
 Những cùng loài vỗ tay cười ha hả
 Những khác loài sợ hãi mặt buồn xo!
 
                                                  (Lời của đất)
                                                   Võ Xuân Phương
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','b72iil6439t20fl932mcamoe75','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-20 06:09:20','/a247702/nguyen-tu.html')