CÓ EM

 

CÓ  EM

 ***

Ta thôi lãng đãng bên đời

Xin em tha thứ một trời lỡ yêu

Mỗi chiều từ tạ mỗi chiều

Bên em ta đã được nhiều yêu thương

Hôm qua ta còn miên trường
Hôm nay ta đã bình thường bên em

Hình như lạ hình như quen

Em cho ta cả cái ghen với đời
                                                         (Tiếng nước reo) 
                                                              Võ Xuân Phương

           

Võ Xuân Phương

Chào bạn Hanguyen rất mong bạn viết hết câu: với vợ như thế này thì...sao! Chúc khỏe vui

hanguyen

Ta thôi lãng đãng bên đời

Xin em tha thứ một trời lỡ yêu

Mỗi chiều từ tạ mỗi chiều

Bên em ta đã được nhiều yêu thương
------

Câu thơ ngọt ngào với vợ như thế này thì....!