TRÍ

TRÍ 
*  
                               Kính tặng:         
                                            ngài Trần Nguyên Đán

 Một sõng câu
 Theo dòng thác
Đi về xuôi
 An toàn 
 
                     
Võ Xuân Phương
                           (Lời của đất)

chonnguyen

Nhà tôi chân núi Vũng Chua
Mây bay trên đỉnh gió lùa dưới khe
Đêm nằm nghe tiếng còi xe
Con đường xuyên Việt lập lòe đèn pha...
(628/1/18 Nguyễn Thái Học)

Võ Xuân Phương

hoadientho says:
01/28 2011 at 05:22
Visit hoadientho
Nhân dịp xuân mới chúc anh cùng gia đình vạn sự tốt lành
===================
Cảm ơn bạn đến thăm và chúc năm mới chúc bạn khỏe vui

hoadientho

gửi anh Xuân Phương

Nhân dịp xuân mới chúc anh cùng gia đình vạn sự tốt lànhALT

Võ Xuân Phương

chonnguyen says:
01/25 2011 at 19:33
Visit chonnguyen
Tết về quê
Một mình
trên xe máy
tới nhiều nhà
không an toàn
=====================
Mới 22 tháng chạp mà đã "không" cho ai vào nhà nữa sao chúc tết sớm vậy đến Qui Nhơn tìm nhà CHONHIEN ở đâu? chúc khỏe vui gặp "mùa xuân"

Võ Xuân Phương

thaia says:
01/25 2011 at 09:54
Visit thaia
Đi về xuôi
An toàn
...........
hehe
nước chảy xuôi
Đừng lội ngược
sẽ lộn nhào !

thơ của Xuân Phương thật đặc biệt ngắn quá ngắn mà cũng đủ đầy ý
chúc vui
=======================
Vì ít lời nên thơ phải nhắn xem ảnh chụp với các con ở Hà Nội thật vui chúc khỏe có nhiều thơ ở quê hương

Võ Xuân Phương

catbien says:
01/25 2011 at 07:48
Visit catbien
Bài thơ kiệm lời mà gửi theo bao tâm thế bút trao...
===================
Chúc anh CATBIEN khỏe mong có lời trao đổi vui

Võ Xuân Phương

hanguyen says:
01/25 2011 at 06:31
Visit hanguyen
NGẪM

Thân nhỏ nhoi
Bé sõng câu
Xuôi dòng lũ
Tránh bị lật.
======================
Nhà chụp hình đẹp làm thơ. Chúc khỏe có nhiều hình đẹp

chonnguyen

Tết về quê
Một mình
trên xe máy
tới nhiều nhà
không an toàn

chonnguyen

Tết về quê
Một mình
trên xe máy
tới nhiều nhà

thaia

Đi về xuôi
An toàn
...........
hehe
nước chảy xuôi
Đừng lội ngược
sẽ lộn nhào !

thơ của Xuân Phương thật đặc biệt ngắn quá ngắn mà cũng đủ đầy ý
chúc vui

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','61l0p56t9v9serhrng56c56or3','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-19 16:32:47','/a276717/tri.html')