HUYỀN THOẠI

HUYỀN  THOẠI

    ***

Hai cụ già đầu bạc

Trầm ngâm trên tháp rêu

Nhìn trăng sáng trời sao

Cùng lướt nhẹ trên nước

*

Cụ già mặc áo vàng

Đưa gậy tre chỉ ngang

Bọt tăm đang hướng sang

Rùa vươn mình đớp bóng

*

Bỗng gục đầu chao sóng

Lưng lở loét hoang tàn

Cụ áo vàng bật khóc

Còn đâu thuở hiên ngang!

*

Quay nhìn cụ áo sẫm

Giọng nói thật thiết tha

Ngày xưa đổi áo cứu ta

Thì nay khanh hãy đổi da cứu Rùa.

 

                                              Võ Xuân Phương

                                                 (Lời của đất)

 

vũ thu huế

Ngày xưa đổi áo cứu ta
Thì nay khanh hãy đổi da cứu Rùa.
những câu này là vô cùng thời sự đó anh...

chonnguyen

Chào anh Võ Xuân Phương!

Ngày xưa đổi áo cứu ta
Thì nay khanh hãy đổi da cứu Rùa.
-------------------
Em thích nhất hai câu nầy anh à.