ĐÀN ÔNG

ĐÀN  ÔNG

***

                                     Cho ngày 08-3

Hỡi ơi nếu có Ông Trời thật

Thì cũng như ai sợ vợ thôi!

Đang nắng bảo mưa ừ mưa vậy

Buồn buồn nói bão bão lên thôi.

                                                 Võ Xuân Phương

                                                       (Hoa bàn chải)

Võ Xuân Phương

baythi says:
03/07 2011 at 08:28
Visit baythi
Hỏi ông trời... có Vợ
Thì Trời cũng sợ vợ chăng?
Giơ tay Trời bảo: Khẽ!
Nói nhỏ thôi: Rằng không!
========================
Nói nhỏ rằng không! nếu nói lớn thì ...Chúc anh BayThi khỏe vui hạnh phúc

Võ Xuân Phương

catbien says:
03/07 2011 at 05:19
Visit catbien
Hỡi ơi nếu có Ông Trời thật
Thì cũng như ai sợ vợ thôi!
...
Sớm mai thăm anh đọc bài thơ thật thú vị. Đến ông Trời cũng sợ vợ thôi mà. Chúc anh vui
====================================
Chuc CATBIEN khỏe vui hạnh phúc. Cùng đàn ông xin nhớ ngày mai.

chonnguyen

Nhất vợ
nhì trời
"trời mưa" *
nhờ bạn
-----------
* trưa mời nói lái là trời mưa.
Vậy là bạn xếp thứ ba sau khi trời mưa gió.

maddox

Vợ oai thế.

baythi

Hỏi ông trời... có Vợ
Thì Trời cũng sợ vợ chăng?
Giơ tay Trời bảo: Khẽ!
Nói nhỏ thôi: Rằng không!

catbien

8.3

Hỡi ơi nếu có Ông Trời thật
Thì cũng như ai sợ vợ thôi!
...
Sớm mai thăm anh đọc bài thơ thật thú vị. Đến ông Trời cũng sợ vợ thôi mà. Chúc anh vui