THÂN CÒ

THÂN  CÒ

    ***

Chồng liệt sĩ con tử sĩ

Lắm bạc thân cò lo nghĩ chồng con

Con vua con sãi lối mòn

Chỉ mong giữ được sắt son cùng cò!

                                                           Võ Xuân Phương

                                                             (Lời của đất)

Võ Xuân Phương

thaia says:
03/19 2011 at 19:02
Visit thaia
Thân cò thì cứ làm cò
Tìm ốc tìm cá cò mò cò ăn
Sớm khuya chẳng quản nhọc nhằn
Nuôi mình nuôi cả đàn con sớm chiều
Chia sẻ thân có cùng Xuân Phương
chúc cuối tuần vui
============================
Thân cò thì cứ làm cò
Tìm ốc tìm cá cò mò cò ăn

Chí Thái Anh qua tận Angola! Chúc khỏe vui. Hôm nay bên này là chủ nhật bên đó thứ mấy?

thaia

Thân cò thì cứ làm cò
Tìm ốc tìm cá cò mò cò ăn
Sớm khuya chẳng quản nhọc nhằn
Nuôi mình nuôi cả đàn con sớm chiều

Chia sẻ thân có cùng Xuân Phương
chúc cuối tuần vui

voxuanphuong

bảythi says:
03/18 2011 at 19:33
Visit bảythi
Con cò sót ở mé đồng
Mò tôm bắt tép thờ chồng vọng con
Còn trời còn nước còn non
Thân cò bùn lấm vẫn còn đồng quê
========================================
Con cò sót ở mé đồng
Bây giờ thì hiếm lắm anh Chúc khỏe. Ở hoa hồng tôi có làm như anh bày nhưng chưa được..

voxuanphuong

Hoài Khánh says:
03/18 2011 at 19:21
Visit Hoài Khánh
Ý thơ hay! Chúc mưng anh!
=====================================
Cảm ơn anh đồng cảm. Chúc khỏe vui

voxuanphuong

SỬA ĐỒNG-XOÀI says:
03/18 2011 at 13:08
Visit SỬA ĐỒNG-XOÀI
cái cò chẵng quản thân cò
sao cho hết nghĩa chẵng lo thân gầy
suadx
==================================
Chúc anh SUADX vui

voxuanphuong

hongvan says:
03/18 2011 at 10:06
Visit hongvan
Người phụ nữ suốt đời chỉ là thân cò thôi.
Đọc thấy thương quá.
===================================
Với chồng con> Hình như đó là hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam. Chúc chị khỏe vui

voxuanphuong

catbien says:
03/18 2011 at 09:59
Visit catbien
Thăm anh đọc bài thơ thương cảm hình ảnh thân cò thật gần gũi mến yêu anh ạ.
==============================
Chỉ cặm cụi chịu thương chịu khó lo cho chồng con cả hai đều đi xa! Chúc anh khỏe vui

voxuanphuong

thao says:
03/18 2011 at 09:19
Visit thao
chào anh Võuanphuong
Đọc THÂN CÒ của anh mà nghĩ tủi thân phụ nữ
Đồng cảm cùng anh
===================================
Phụ nữ Việt Nam nhất là ở nông thôn rất có nhiều chịu đựng và hy sinh cho chồng con cho đất nước chúc chị khỏe tuần sau tôi vào Bình Dương có điều kiện đến thăm chị thì địa chỉ nơi đâu.

Võ Xuân Phương

Nguyên Hùng says:
03/18 2011 at 08:51
Visit Nguyên Hùng
Thân phận người phụ nữ được ví như thân cò quá đúng. Và nó càng đúng hơn với người phụ nữ VN qua qua hai thế hệ chịu thương chịu khó chịu hy sinh mất mát.
=======================================
Chiến tranh có nhiều mất quá Chúc NGUYENHUNG khỏe anh Hùng có nhiều thơ phổ nhạc và có những bạn hát thật hay.

bảythi

Cái ảnh hoa hồng to cỡ đã làm lệch khuôn hiển thị trang. Xóa tạm nó đi hoặc sửa lại com bằng cách cóp lại rồi đặt lệnh width="..." cho ảnh!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','ad91jug9shinbod2ti6ncc4j95','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-19 16:31:48','/a286270/than-co/page-2.html')