THÂN CÒ

THÂN  CÒ

    ***

Chồng liệt sĩ con tử sĩ

Lắm bạc thân cò lo nghĩ chồng con

Con vua con sãi lối mòn

Chỉ mong giữ được sắt son cùng cò!

                                                           Võ Xuân Phương

                                                             (Lời của đất)

bảythi

Con cò sót ở mé đồng
Mò tôm bắt tép thờ chồng vọng con
Còn trời còn nước còn non
Thân cò bùn lấm vẫn còn đồng quê

Hoài Khánh

Ý thơ hay! Chúc mưng anh!

SỬA ĐỒNG-XOÀI

cái cò chẵng quản thân cò
sao cho hết nghĩa chẵng lo thân gầy
suadx

hongvan

Chia sẻ

Người phụ nữ suốt đời chỉ là thân cò thôi.
Đọc thấy thương quá.

catbien

Thăm anh đọc bài thơ thương cảm hình ảnh thân cò thật gần gũi mến yêu anh ạ.

thao

chào anh Võuanphuong

Đọc THÂN CÒ của anh mà nghĩ tủi thân phụ nữ

Đồng cảm cùng anh

Nguyên Hùng

Võ Xuân Phương

Thân phận người phụ nữ được ví như thân cò quá đúng. Và nó càng đúng hơn với người phụ nữ VN qua qua hai thế hệ chịu thương chịu khó chịu hy sinh mất mát.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','evup8o8nqsup77cbj8o7p3krd4','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-19 16:31:46','/a286270/than-co/page-3.html')