GIẢ ĐÒ

GIẢ  ĐÒ

  ***

Giả đò ra quét trước sân

Để ai thấy được trắng ngần cổ tay

Giả đò bụi vào mắt cay

Để ai thấy được lông mi ai dài

Giả đò làm bà mối mai

Cười cười quanh quất có ngoài ai đâu!

Giả đò à giả đò thôi

Ở đây ai cũng bấy lâu giả đò.

                                                                   Võ Xuân Phương

                                                                    (Tiếng nước reo)

 

Hoa Tím

"Thò tay mà bứt cộng ngò
Thương em đứt ruột giã đò làm ngơ"

Hi hi....

SH

Bài thơ thật hay và thật vui !
KL rất thích ạ!
Chúc mừng anh có bài thơ thật dể thương !