GIA HUẤN CA

GIA HUẤN CA (tt:1)

NGUYỄN TRÃI 

***

Với Cha Mẹ
Dù nội ngoại hai bề cũng vậy
Đừng đành hanh bên ấy bên này
Cù lao đội đức cao dày
100. Phải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng.
Bởi thương đến mới năng mắng quở
Muốn cho ta sáng sủa hơn người
Ân cần kẽ tóc chân tơ
Tấm lòng chép để mấy lời tạc ghi.
105. Đừng nặng nhẹ tiếng chì tiếng bấc
Đừng vùng vằng mặt vực mặt lưng

Có thì sớm tiến trưa dâng
Cơm ngon canh ngọt cho bằng chị em.
Dù chẳng có thì yên một phận
110. Người trên ta há giận ta sao!
Hoặc khi lầm lỗi điều nào
Đánh đằng cửa trước chạy vào cửa sau.
Khi ấm lạnh ta hầu coi sóc
Xem cháo cơm thang thuốc mọi bề
115. Ra vào thăm hỏi từng khi
Người đà vô sự ta thì an tâm.
Việc báo hiếu phải chăm chữ hiếu
Kiệm hay phong cũng liệu tùy ngơi
Đừng điều tranh cạnh chia bai
120. Xấu trong làng nước để cười mai sau.

 Với Chồng 
Đạo vợ chồng tình sâu nghĩa ái
Lại chẳng nên mặt tái mày tăm
Chuyện đâu bỏ đấy cho êm
Đừng đem bên ấy về gièm bên ta.
125. Sách có chữ "nhập gia vấn húy"
Khi nói năng phải kỹ kiêng khem

Dịu dàng tiếng thuận lời mềm
Cứ lời chồng dạy mới yên cửa nhà.
Chớ nên cậy mình ta tài sắc
130. Chồng nói ra nhiếc móc chê khen.

Nói càn như ở bậc trên
Thường khi động đến tổ tiên quá lời.
Cơn giận đến sự đời ngang ngửa
Dở dói ra nát cửa tan nhà
135. Chữ "tùy" là phận đàn bà
Nhu mì để dạ chua ngoa gác ngoài.
Dù lỗi phận gặp người tửu sắc
Hay gặp người cờ bạc lưu liên
Nhỏ to tiếng dịu lời êm
140. Dần dà uốn mãi may mềm được chăng !
Phải chồng ngược cắn răng chịu khổ
Chớ nghiêng đầu ngảnh cổ thiệt thân
Duyên may gặp được văn nhân
Thuộc câu "tương kính như tân" làm lòng.
145. Nghiệp đèn sách khuyên chồng sập sã
Tiếng kê minh gióng giả đêm ngày

Với Bạn Của Chồng
165. Kìa những đứa mặt thường cau có
Khách đến nhà chửi chó mắng mèo
Cất lời nặng cỡ đá đeo

Đã ra thét tớ lại vào mắng con.
Khách về đoạn sợ mòn mất chiếu
170. Chồng ra đường chẳng kẻo mặt mo!
Hễ ngày bạn hữu giao du
Sai người trải chiếu sắp đồ tiếp ra.
Dù trăm giận thì ta để bụng
Có trọng người mới trọng chồng ta.
175. Tùy người thết đãi rượu trà
Nhớ rằng: Của gửi chồng ta đi đường!

Với Chị Em
Ấy là vẹn cương thường bằng hữu
Lại phải tường trong đạo chị em
Đạo em thì phải trông lên
180. Đạo chị trông xuống cho êm đẹp chiều.
Miếng bùi ngọt chia đều như một
Khi nắng mưa ấm sốt đỡ tay
Với nhau như bát nước đầy
Lá lành đùm bọc bóng cây rườm rà!
185. Đạo thúc tẩu một nhà minh bạch
Lánh hiềm nghi tăm tích rõ ràng
Trộm trông bóng đuốc Vân Trường

Nức danh ba nước treo gương muôn nhà.

                                        (còn tiếp )

Võ Xuân Phương

Hoa Tím says:
04/24 2011 at 17:13
Visit Hoa Tím
Thầy ơi Tím sang thăm thầy và tiếp tục đọc Gia huấn ca của cụ Nguyễn Trãi thật là ý nghĩa. Tím sẽ tập hợp thành một bản đầy đủ để tuyên truyền trong chị em phụ nữ. Cảm ơn thầy đã giới thiệu. Kính chúc thầy bình an thầy nhé
=============================
Mừng HOATIM đả vui trở lại. Chúc khỏe

Hoa Tím

Thầy ơi Tím sang thăm thầy và tiếp tục đọc Gia huấn ca của cụ Nguyễn Trãi thật là ý nghĩa. Tím sẽ tập hợp thành một bản đầy đủ để tuyên truyền trong chị em phụ nữ. Cảm ơn thầy đã giới thiệu. Kính chúc thầy bình an thầy nhé

Võ Xuân Phương

catbien says:
04/24 2011 at 06:14
Visit catbien
Thăm anh đọc GIA HUẤN CA của NGUYỄN TRÃI thật ý nghĩa.
Cám ơn anh giới thiệu. Chúc anh ngày vui!
=================================
Bận rộn nhiều mà CATBIEN vẫn vào thăm bạn quí thay. Chúc khỏe

catbien

Thăm anh đọc GIA HUẤN CA của NGUYỄN TRÃI thật ý nghĩa.
Cám ơn anh giới thiệu. Chúc anh ngày vui!

Võ Xuân Phương

Lê Trường Hưởng says:
04/23 2011 at 18:43
Visit Lê Trường Hưởng
Hồi còn nhỏ tôi được học Luân Lý Giáo Khoa Thư
Lớn lên một chút là Công Dân Giáo dục
Nay các cháu học Đạo Đức. Cần phải đưa Gia Huấn Ca vào tất cả các cấp kể cả Đại Học!
====================================
Cảm ơn anh Hưởng đồng cảm và ủng hộ việc đưa các tác phẩm có giá trị giáo dục cao vào nhà trường. Chúc khỏe vui

Võ Xuân Phương

thaia says:
04/23 2011 at 17:16
Visit thaia
Hôm trước chị đã sang đọc " gia huấn ca" phần 1 hôm nay sang đọc tiếp
bài viết của Nguyễn Trãi thật quý hóa dậy đời dạy làm người làm vợ...nhiều điều hay cần học
cảm ơn em đã có công đăng tải những bài học quý để đời
chúc em vui cuối tuần nhé
====================================
Bên đó đọc "gia huấn ca" để nhớ người trước dạy con cháu cũng ấm lòng quê hương hả chị. Chúc khỏe

Lê Trường Hưởng

Hồi còn nhỏ tôi được học Luân Lý Giáo Khoa Thư
Lớn lên một chút là Công Dân Giáo dục
Nay các cháu học Đạo Đức. Cần phải đưa Gia Huấn Ca vào tất cả các cấp kể cả Đại Học!

thaia

Hôm trước chị đã sang đọc " gia huấn ca" phần 1 hôm nay sang đọc tiếp
bài viết của Nguyễn Trãi thật quý hóa dậy đời dạy làm người làm vợ...nhiều điều hay cần học
cảm ơn em đã có công đăng tải những bài học quý để đời
chúc em vui cuối tuần nhé

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','jlm8tufvdos8tsffth3bvf66s1','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-16 01:52:55','/a293611/gia-huan-ca.html')