GIA HUẤN CA

GIA HUẤN CA (tt:6)

NGUYỄN TRÃI

***

Khuyên Học Trò Phải Chăm Học
Trước cửa Khổng cung tường chín chắn.
Bước lên đường vào cửa ung dung
695. Trăm quan tôn miếu lạ lùng
Học hành cho biết thủy chung tỏ tường.

Bẩm phi thường khác hơn mọi vật
Ắt làm người thời chẳng hư sinh.
Phú cho tai mắt thông minh
700. Tính tình gồm đủ kiếp sinh vẹn tuyền.
Bực thánh hiền ấy không dám ví
Song làm người có chí thì nên
Khai tâm từ thủa thiếu niên
Hiếu kinh tiểu học trước liền cho thông.
705. Đọc cho đến Trung dung Đại học
Tứ thư rồi lại đọc ngũ Kinh
Thi Thư Dịch Lễ đều tinh
Xuân thu nghĩa cả cho minh nghiệp nhà.
Xem cho đến Bách gia Chư tử
710. Bảy mươi pho sử đều thông
Sớm khuya ở chốn văn phòng
Bút nghiên giấy mực bạn cùng chân tay.
Bài kinh nghĩa cùng bài văn sách
Tinh phú thơ mọi vẻ văn chương.
715. Một đèn một sách một giường
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Học trò giữ chính tâm làm trước
Với tu tề bình trị đều yên

Cương thường giữ hiếu làm nên
720. Từ đoan ngũ giáo cho tuyền công sinh.
Bề đạo đức gia đình phải giảng
Phủ thiên quân quang đãng tinh vi.
Lý cho cách vật trí tri
Trong thì dưỡng đức ngoài thì tu thân.
725. Nghiệp tứ dân nhất rằng chữ sĩ
Nghề nông thương công cổ khôn sơ
Đạo thầy thứ nhất là Nho
Toán y lý số dám so sánh bài.
Khắp triều đình trong ngoài lớn nhỏ
730. Những là người áo mũ đai cân
Đời nào cũng chuộng nghề văn
Mưu mô dẹp loạn kinh luân mở nền.
Pho kinh sử làu chuyên nghề học
Chốn thư đường từng đọc hôm mai
735. Quan sang chẳng có riêng ai
Đạo trời nào phụ những người độc thư.
Kìa trước hết văn nho sĩ tử
Dẫu khó khăn kinh sử càng chuyên
Làm nên trọng chức cao quyền
740. Trong ngoài ai chẳng ngợi khen bậc hiền.

Nhặt lấy cỏ bồ biên mà đọc
Người Ôn Thư chí học mới cao.
Chàng Hoằng không sách biết sao.
Mượn kinh mà học viết vào mảnh tre.
745. Dùi đâm vế kẻo khi buồn ngủ
Ngươi Tô Tần chí thú đọc kinh
Tóc treo giường ấy Tô sinh
Để cho dễ thức học hành canh khuya.
Thủa dầu hết đèn hoe bóng tuyết
750. Chàng Tôn Khang chịu rét đêm đông
Nọ ngươi Trác Dận dầu không
Túi bao đom đóm bạn cùng thư trai.
Vai gánh củi học thời luôn miệng
Chu Mãi Thần nên tiếng danh nho
755. Lý Sinh chẳng quản công phu
Chăn trâu treo sách một pho trên sừng.
Ấy những người trước từng khó nhọc
Sau làm nên tước lộc quan sang
Làm trai chí khí hiên ngang
760. Chớ rằng nguy khổ trễ tràng làm chi!
Oanh bé nhỏ tuổi thì lên tám
Việc đọc thơ sớm đủ tinh thông

Lão Tuyền tuổi cả gia công
Hai mươi bảy tuổi dốc lòng nghề nho.
765. Đường Lưu Án tuổi vừa lên bảy
Đỗ thần đồng tiếng dậy gần xa.
Ông Lương đã đến tuổi già
Tám mươi hai tuổi đỗ khoa đại đình.
Đường vân trình dù sau dù trước
770. Chữ công danh ai khác chi ai
Hễ người có chí có tài
Gió rung mặc gió khôn rời khôn lay.
Chẳng sợ kẻ lắm thầy nhiều tớ
Thấy ta nghèo ra sự rẻ khinh
775. Thư trung lắm kẻ hiển vinh
Dập dìu hầu hạ linh đình ngựa xe.
Chẳng sợ kẻ lắm tiền nhiều lúa
Nghĩ mình rằng có của thì hơn
Thư trung Kim ngọc vô vàn
780. Đầy khè chung đỉnh chứa chan bạc vàng.
Chẳng sợ lắm kẻ thê nhiều thiếp
Đã hẳn rằng tốt đẹp hơn ai ?
Thư trung có gái tuyệt vời
Những người mặt ngọc là người vẻ vang.

785. Chẳng sợ kẻ tòa ngang dãy dọc
Khinh nhau rằng hàn ốc thê lương.
Thư trung tuấn vũ điêu tường.
Lầu hồng gác phượng cột giường liền mây
Ai có chí đêm ngày luyện tập  
790. Theo người xưa cho kịp mới nên.
Học cho hy thánh hy hiền
Việc gì thông biết chẳng phiền lụy ai.
Chốn lâm tẩu hoài tài bảo đức
Khắp bốn phương đồn nức thời danh
795. Chiếu nêu cao giá ngọc lành
Xe loan có thủa công danh có ngày.

HẾT

Võ Xuân Phương

catbien says:
05/02 2011 at 04:58
Visit catbien
Nghiệp tứ dân nhất rằng chữ sĩ
Nghề nông thương công cổ khôn sơ
...
Gia huấn ca vẫn nguyên giá trị đến ngày nay với những câu kinh điển.
Một lần nữa xin cám ơn anh đã giới thiệu. Chúc anh Võ Xuân Phương ngày vui!
====================================
Dù bận rất nhiều trong kiến trúc CATBIEN vẫn thường xuyên thăm các bạn chúc khỏe vui. Vâng tôi đọc rất nhiều lần mỗi lần như vậy vẫn có những nhắc nhở công việc của minh.

catbien

Nghiệp tứ dân nhất rằng chữ sĩ
Nghề nông thương công cổ khôn sơ
...
Gia huấn ca vẫn nguyên giá trị đến ngày nay với những câu kinh điển.
Một lần nữa xin cám ơn anh đã giới thiệu. Chúc anh Võ Xuân Phương ngày vui!

Võ Xuân Phương

quynhhuong says:
05/01 2011 at 16:04
Visit quynhhuong
Chào anh Võ Xuân Phương
Hôm nay QH mới sang thăm anh được để cảm ơn anh vì những lần anh ghé thăm nhà.
Chúc anh luôn có nhiều niềm vui nhé !
===========================================
Quỳnh Hương trong Thuy Du và Quỳnh Hương trong Lê Vi có phải là một không chúc cô khỏe vui

quynhhuong

Chào anh Võ Xuân Phương
Hôm nay QH mới sang thăm anh được để cảm ơn anh vì những lần anh ghé thăm nhà.
Chúc anh luôn có nhiều niềm vui nhé !

Võ Xuân Phương

Nguyễn Đình Xuân says:
04/30 2011 at 19:32
Visit Nguyễn Đình Xuân
Một trường ca gia huấn ca thật công phu và có ý nghĩa lớn. Em chúc bác những ngày nghỉ thật vui.
===============================
Cảm ơn bác đã vào thăm và đồng cảm. Chúc khỏe vui

Nguyễn Đình Xuân

Một trường ca gia huấn ca thật công phu và có ý nghĩa lớn. Em chúc bác những ngày nghỉ thật vui.

Võ Xuân Phương

HOA DÃ QUỲ says:
04/29 2011 at 07:09
Visit HOA DÃ QUỲ
Cảm ơn anh đã giới thiệu trọn vẹn tác phẩm "Gia huấn ca"!
Ngẫm lời Gia huấn người xưa
Vận vào hiện tại cũng chưa xa vời
Chọn câu ý nghĩa hợp thời
Dạy răn con cháu nên người mới hay.
==============================
Anh có câu nhận xét tổng quát hay người xưa dạy theo lúc đó giờ ta phải vận dụng vào cuộc sống hôm nay. Chúc anh khỏe vui

Võ Xuân Phương

LV - QH says:
04/29 2011 at 06:12
Visit LV - QH
Ngày mới vào thăm và đọc đoạn cuối của GIA HUẤN CA chúc bạn luôn vui.
===================================
Chúc bạn khỏe vui

HOA DÃ QUỲ

Cảm ơn anh đã giới thiệu trọn vẹn tác phẩm "Gia huấn ca"!
Ngẫm lời Gia huấn người xưa
Vận vào hiện tại cũng chưa xa vời
Chọn câu ý nghĩa hợp thời
Dạy răn con cháu nên người mới hay.

LV - QH

chia sẻ

Ngày mới vào thăm và đọc đoạn cuối của GIA HUẤN CA chúc bạn luôn vui.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','8iunc7clukk8di8vhrlede8vm1','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-20 06:09:13','/a294766/gia-huan-ca.html')