CÙNG VUI

CÙNG  VUI

 *** 

Cõi trần tạm bợ mà thôi

Sao ta lại sống đơn côi làm gì?

Gặp nhau vui hết mình đi

Xa nhau thư gởi ích gì cho nhau!

                                              Võ Xuân Phương

                                              (Tiếng nước reo)

Võ Xuân Phương

Vũ Quốc Khánh says:
05/17 2011 at 20:59
Visit Vũ Quốc Khánh
Cõi trần tạm bợ mà thôi
Sao ta lại sống đơn côi làm gì?
Gặp nhau vui hết mình đi
Xa nhau thư gởi ích gì cho nhau!
.........
Chào anh Võ Xuân Phương
Lời thơ anh thật đỗi chân tình
Vừa như nhắc nhở lại phân minh
Đã qua năm tháng cùng tuổi trẻ
Hãy sống vui lên sống hết mình.
====================================
Chắc cũng qua tuổi 50 vâng giờ sống vui với cháu và bạn thơ. Chúc anh khỏe vui thường ghé thăm và nhau.

Vũ Quốc Khánh

Cõi trần tạm bợ mà thôi
Sao ta lại sống đơn côi làm gì?
Gặp nhau vui hết mình đi
Xa nhau thư gởi ích gì cho nhau!
.........
Chào anh Võ Xuân Phương
Lời thơ anh thật đỗi chân tình
Vừa như nhắc nhở lại phân minh
Đã qua năm tháng cùng tuổi trẻ
Hãy sống vui lên sống hết mình.

Võ Xuân Phương

. says:
05/17 2011 at 15:53
Visit .
Gặp nhau vui hết mình đi
Xa nhau thư gởi ích gì cho nhau!
----------
Xin hỏi: Thư... hay: thưa...
----------
Xin cảm thơ rằng:
Đời người thắm thoát trôi qua
Kết bầu kết bạn chung trà cuộc vui
Văn thơ tri kỷ ngậm ngùi
Thương ai đóng cửa chôn vùi thời gian!
=========================
Là thư. Hãy mở cửa ra và sống vui hết mình với cuộc đời này chúc bạn khỏe vui

.

Gặp nhau vui hết mình đi

Xa nhau thư gởi ích gì cho nhau!
----------
Xin hỏi: Thư... hay: thưa...
----------

Xin cảm thơ rằng:

Đời người thắm thoát trôi qua
Kết bầu kết bạn chung trà cuộc vui
Văn thơ tri kỷ ngậm ngùi
Thương ai đóng cửa chôn vùi thời gian!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','7f0cumh8ocbpp0p24o7ah0b5h2','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-20 06:09:46','/a298761/cung-vui.html')