NHỎ TO

By Võ Xuân Phương

16-NHỎ - TO
      *** 
    
Gởi các con: Phú-Thảo
                        Thịnh-Quyên
Trong nhà cơm mắm muối
Chồng vợ biết với nhau
Ra đường quần áo rách
Thiên hạ nói lau nhau!

                                 (Lời của đất)
                                   Võ Xuân Phương


More...

TIỄN CON VÕ XUÂN PHÚ

By Võ Xuân Phương

15-TIỄN CON VÕ XUÂN PHÚ
VÀO SÀI GÒN XIN VIỆC 
 *** 
 Không lo được việc ngoài này
 Con vào trong đó từ rày liệu lo!
 Cũng đừng bữa đói bữa no
 Hè thêm quạt đông lo thêm mền
 Phố phường trong đó nổi nênh
 Xôn xao xe cộ gập gềnh nhân tâm.

                                
(Lời của đất)
                                  Võ Xuân Phương

More...

BẮC CẦU

By Võ Xuân Phương

14-BẮC  CẦU
      *** 
 
 "Qua sông thì phải lụy đò"
 Muốn cho không lụy phải lo bắc cầu
 Còn ta thì cũng vậy thôi!
 Tự mình bắc những nhịp cầu để đi.

                                                  (Lời của đất)
                                                 Võ Xuân Phương

More...

MÀU CHÀM

By Võ Xuân Phương

13-MÀU  CHÀM
 ***
 
Vì chưng cơm áo gạo tiền
 Vì chưng cuộc sống lắm phiền thân anh!
 Lỡ dùng bảng trắng bút xanh
 Ráng giữ tay sạch chớ dây màu chàm

 
                                                 (Lời của đất)
                                                    Võ Xuân Phương

More...

MỜI

By Võ Xuân Phương

12-MỜI
  ***
Rảnh rang thuận tiện ghé nhà (*)
Cũng nên lãng đãng chén trà câu thơ
Còn như khoe khéo chê khờ
Mồ kia ai có bao giờ về đâu!

                               (Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương

 ------------------------------ 
email: phuongvoxuan@yahoo.com
 

More...

KHỜ

By Võ Xuân Phương

11-KHỜ
 ***
Rượu cũng không thuốc cũng không
Suốt tháng quanh năm vợ với chồng
Bạn hỏi gã khờ đâu đó vậy?
Diêu Trì Vân Hội xóm Khu Đông 
                                 
(Lời của đất)
                                        Võ Xuân Phương

More...

DŨNG

By Võ Xuân Phương

10-DŨNG
***
                     Kính tặng cụ Chu Văn An
Tay dâng "thất trảm" trên đầu!
Tay treo mão gấm nơi lầu vạn xuân
Lui về vui với muôn dân
Chi hồ giả giả trong ngần mai sau.
                                        (Lời của đất)
                                 
Võ Xuân Phương

More...

CÁI CƯA

By Võ Xuân Phương

9-CÁI  CƯA 
***
                               Gởi chị XUÂN HƯƠNG
Lưỡi mỏng dài răng nhọn
Xé nát lòng gỗ ra
Miệng vẫn còn kêu ca
Xoèn xoẹt...xoèn xoẹt...xoèn xoẹt...
                         
(Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương

More...

NHÀ

By Võ Xuân Phương

8-NHÀ
  ***
Có không!
                   không có vô cùng
Thiên đường? 
                             đâu chỉ ở vùng trời cao.
                               (Lời của đất)
                             Võ Xuân Phương

More...

DIỀU - DÂY DIỀU

By Võ Xuân Phương


7-DIỀU - DÂY DIỀU 
 ***
Chồng cánh diều no gió
Vợ dây diều thẳng băng
Cánh diều không chao đảo
Nhờ dây diều khéo căn
           (Lời của đất)
            Võ Xuân Phương

More...