MAI HỒNG

By Võ Xuân Phương

6-MAI  HỒNG 
***
Mai vàng đã nở đông sang
Chừng như mai trắng xuân tàn nở hoa
Tết ngồi thủng thẳng chén trà
Nhìn con ngắm vợ đậm đà sắc mai
                     Mồng một tết canh dần
                           (14-02-2010)
                           Võ Xuân Phương

More...

LAU NHÀ

By Võ Xuân Phương

5-LAU  NHÀ
***
Có không khí vào ra
Thì có bụi trong nhà
Cũng như con người ta
Còn nghĩ còn lỗi mà

               
Võ Xuân Phương
                          (Lời của đất)

More...

KHĂN MẶT

By Võ Xuân Phương

4-KHĂN  MẶT
***

Rửa mặt rồi lau mặt
Mặt được sạch khăn dơ
Cuộc sống nhiều bất ngờ
Khăn này ít được giặt 

                           Võ Xuân Phương
                             (Lời của đất)

More...

HOA

By Võ Xuân Phương

3-HOA
***

Trên quày còn thách trả
Khi được tặng nâng niu
Lúc trời đã xế chiều
Chỏng chơ trong giỏ rác
                                (Lời của đất)
                                Võ Xuân Phương

More...

VẾT XƯỚC

By Võ Xuân Phương

2-VẾT XƯỚC
***
Vết xước viên ngọc 
Mài dũa mất đi 
Lời nói nặng chì 
Làm sao mất được 
                 
(Lời của đất)
                            Võ Xuân Phương

More...

THÂN

By Võ Xuân Phương


1-THÂN
***


Thân như hương thoảng loãng vào không
Đẹp xấu trí ngu một giấc nồng
Hạ cháy thu se đông tàn rã 
Xuân về cây cỏ nở đầy bông
                       (Lời của đất)
                        Võ Xuân Phương

More...

Giới thiệu:

By Võ Xuân Phương

Hôm nay mình mới bắt đầu viết blog!

Xin chào tất cả quý bạn trên VNWEBLOG
Chúc vui!
VXP

More...

Chúc mừng bạn!

By Võ Xuân Phương

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19220','2ho40760q2hjij5cr7lbb2dfl7','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-16 01:50:49','/news/page-10.html')